Het voeren van een goede administratie is de basis voor uw onderneming. De informatie die u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering wordt er immers grotendeels aan ontleend. Denk hierbij aan de hoogte en de ontwikkeling van de omzet, marge en kosten en het bedrijfsresultaat. Beslissingen worden vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers.

 

Daarnaast heeft u als ondernemer ook te maken met andere belanghebbenden zoals banken en niet te vergeten de Belastingdienst. Uw administratie dient als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en belastingen naar winst zoals inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

 

Kortom, tal van zaken waaruit blijkt dat u een deugdelijke financiële administratie moet voeren en hoe belangrijk die administratie is. 

 

Ik kan mij echter voorstellen dat u niet altijd voldoende tijd heeft om naast uw dagelijkse werkzaamheden ook nog eens een deugdelijke administratie bij te houden.

 

Administratiekantoor Wagenmakers kan u helpen bij het inrichten van uw administratie en de keuze van administratieve software. En desgewenst kunt u (een deel van) de administratie aan mij uitbesteden, zodat u zich kunt richten op uw onderneming en de zaken waar u goed in bent.

 

Heeft u uw financiële administratie uitbesteed aan een ander administratie- of accountantskantoor?

 

Ik lever u alle gegevens die uw boekhouder of accountant nodig heeft voor een juiste verwerking van de loonadministratie in de financiële administratie.

 

Voor de meest gebruikte softwarepakketten kan ik de journaalposten digitaal aanleveren.