Overstappen ?

Kan ik zomaar wisselen van administratiekantoor  ?
Wanneer u kunt overstappen is afhankelijk van de afspraken die u gemaakt heeft met uw huidige administratiekantoor of accountant.

In de meeste gevallen kunt u op elk tijdstip overstappen. Een aantal bureaus hanteren echter een opzegtermijn. Dit is dan contractueel vastgelegd (en staat meestal in de hele kleine lettertjes).

Informeer altijd bij uw huidige accountantsbureau of administratiekantoor of voor u ook een opzegtermijn geldt.

Wat is het beste tijdstip om over te stappen
Wanneer uw boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december dan kunt u het beste per 1 januari overstappen. De oude boekhouder wikkelt het oude boekjaar gewoon af. Stelt het jaarrapport op en doet de aangifte Inkomstenbelasting.

Vertrouwen
Hoewel 1 januari het beste moment is wil het niet altijd zeggen dat dit het enigste moment is om over te stappen.  Het ligt natuurlijk ook aan de reden waarom je over wilt stappen. De relatie tussen  een accountant of administratiekantoor en u is grotendeels gebaseerd op vertrouwen. Wanneer dit vertrouwen er niet meer is dan is het voor beide partijen beter om gedurende het boekjaar afscheid van elkaar te nemen.  Een boekhouder is er ten slotte voor om u de juiste adviezen op de juiste momenten te geven. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat u bij alles wat hij doet en zegt dit weer bij derden  gaat verifiëren. 

Wanneer u om deze reden de overstap maakt naar een ander administratiekantoor of accountant geef dan bij uw nieuwe administratiekantoor aan wat u verwacht van hem/haar of nog beter geef aan wat u heeft gemist bij de vorige boekhouder.
Waarschijnlijk brengt deze tussentijdse overstap wel extra kosten met zich mee, immers de administratie van een deel van het jaar moet  door de nieuwe boekhouder ook weer gedaan worden.

Kosten
Ook kunnen de kosten een tussentijdse overstap rechtvaardigen.

Enkele kantoren brengen torenhoge bedragen in rekening voor hun diensten die in geen enkele verhouding staan met de uitgevoerde werkzaamheden.  Wanneer je bij zo’n kantoor zit dan pakt een tussentijdse overstap vaak voordelig uit.
Wanneer u overweegt om uw huidige dure kantoor te verruilen voor een kantoor die normale bedragen in rekening brengt verifieer dan altijd of er ook een opzeg termijn geldt. Het zijn meestal deze kantoren die een opzegtermijn hanteren.

Hoewel goedkoop niet per definitie duurkoop betekent, is het wel raadzaam om niet alleen op de prijs af te gaan bij het kiezen van een administratiekantoor of accountant.